Skip links

 

Politica de confidențialitate

 

Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Prezenta politică de confidențialitate are drept scop să-ți ofere informații despre datele cu caracter personal pe care le procesăm sau pe care ni le pui la dispoziție prin intermediul acestui site web, precum și despre modul în care le folosim. Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice cu care relationam.

 

Ce sunt datele cu caracter personal
Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

Ce tipuri de date cu caracter personal procesăm și de ce?
Prin scrierea și transmiterea unui email pe adresa firmei, din propria voință a datelor personale (nume, prenume, adresă poștală, CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon) îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de ARHISTATION  în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite numai în următoarele scopuri:
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor de către ARHISTATION;
– pentru comunicarea dintre ARHISTATION si tine (prin folosirea adresei de email si a numarului de telefon).

 

Stocarea datelor
Nu vom înstrăina datele tale personale către terți. Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul ARHISTATION. Salariații și colaboratorii ARHISTATION care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal. Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, ARHISTATION nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală. Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, cum ar fi realizarea de profiluri predictoare de comportament.

În procesul de administrare a website-ului nostru, colectăm anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de tine, ca utilizator al website-ului, fie direct (atunci când utilizezi formularul de contact – nume, prenume, companie, telefon, e-mail, numele și funcția reprezentantului legal al companiei, cod unic de înregistrare), fie indirect (adresa IP). Nu vom înstrăina în niciun caz aceste date către terți.

De asemenea, website-ul www.arhistation.ro poate colecta automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații ne va permite să înțelegem mai bine și să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficacitatea website-ului www.arhistation.ro și să măsurăm eficacitatea activităților noastre de marketing.

 

Cum păstrăm datele și pentru cât timp?
Pe toată durata procesării datelor, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal. Vom modifica în consecință și prezenta Politică de confidențialitate, lucru de care te vom informa prin postări pe website-ul nostru.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care ARHISTATION va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizezi prelucrarea datelor. Estimăm că vom păstra datele tale personale pentru o durată de 3 (trei) ani.

 

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor
În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată de ARHISTATION, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate:
– dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor;
– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
– dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. De asemenea, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP, prin e-mail, la anspdcp@dataprotection.ro.

 

Modificarea sau ștergerea datelor
Dorești să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal? Ori să soliciți modificarea sau ștergerea lor? Ne poți contacta la adresa de e-mail admin@arhistation.ro. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.